Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

                         
                                                       

            บริษัท แหลมฉบัง อิมเม็กซ์ จำกัด เริ่มก่อตั้ง ปี 2545 ซึ่งเริ่มต้นให้บริการด้านพิธีการศุลกากรทั้งนำเข้าและส่งออก และได้รับการจัดระดับให้เป็นตัวแทนนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษ (ลำดับที่ 217)  ตั้งแต่ ปี 2546 ต่อมาทางบริษัท ได้เข้าร่วม โครงการ”ร่วมใจใสสะอาด “ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นระหว่างกรมศุลกากรและผู้ประกอบการ  ตั้งแต่ปี  2548  ซึ่งทางบริษัทฯได้พัฒนามาตรฐานของบริษัทให้สูงขึ้นเรื่อยๆ        โดยบริษัทได้ส่งบุคลากรไปอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านพิธีการศุลกากร อย่างสม่ำเสมอ  และมีผู้ชำนาญการศุลกากร ประจำบริษัทไว้คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านพิธีการศุลกากร  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ อย่างมีคุณภาพ โดยได้รับการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพISO 9001:2008   ตั้งแต่ ปี 2553 และในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการเลื่อนระดับจากตัวแทนออกรับอนุญาตระดับพิเศษ เป็น ตัวแทนออกของระดับมาตรฐานAEO ของกรมศุลกากร    นอกจากนี้ บริษัท ยังมีบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ซึ่งควบคุมการขนส่ง ด้วยระบบ GPS  ภายใต้มาตรฐาน คุณภาพระบบการขนส่งด้วยรถบรรทุก จากกรมการขนส่งทางบก(Q MARK)  (บริหารงานโดยบริษัท  อิมเม็กซ์ ทรานสปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท แหลมฉบัง อิมเม็กซ์ จำกัด )
             นอกจากธุรกิจให้บริการผ่านพิธีการศุลกากรแล้ว ทางบริษัท ยังได้ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับ การผลิตพาเลทไม้และบรรจุภัณฑ์ไม้  ซึ่งก่อตั้งโรงงาน ที่ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี บนเนื้อที่ 12 ไร่ เป็นโรงงานผลิต โดยได้รับรองมาตรฐาน   ISPM15 จากกรมวิชาการเกษตร เลขที่ TH-0519 ต่อมาในปี 2557 เริ่มทำผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ไม้ LVL ซึ่งถือเป็นโรงงานแห่งแรก ในประเทศไทย ที่นำนวัตกรรมใหม่ นี้มาใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออก โดยสามารถลดต้นทุนในเรื่องของวัตถุดิบ มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถรองรับน้ำหนัก ได้มากกว่าไม้ธรรมดา   ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของบริษัท แหลมฉบัง อิมเม็กซ์ จำกัด

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

งานบริการตัวแทนออกของและขนส่ง
       เรากำลังก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทขนส่งสินค้า และบรรจุภัณฑ์ไทยที่ดีที่สุด ในด้านผู้ให้บริการ ในการแก้ปัญหาการขนส่งแบบครบวงจร ตอบสนองซึ่งสามารถ ความต้องการอันละเอียดอ่อนของลูกค้าได้

งานLVLพาเลทและบรรจุภัณฑ์ไม้
       เป็นผู้นำนวัตกรรมในด้านอุตสาหกรรมไม้และ LVL

 

พันธกิจ (MISSION)

งานบริการตัวแทนออกของและขนส่ง
       การมอบผลประโยชน์ซึ่งสามารถวัดได้ ให้กับลูกค้า โดยการให้บริการขนส่งสินค้าที่ยึดหลัก ต่อไปนี้
1.ความทุ่มเทให้กับการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและธุรกิจของลูกค้า
2.ความเป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่น คล่องแคล่ว ฉับไว และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
3.พนักงานมืออาชีพ ที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี
4.ระบบการจัดการ ข้อมูลที่ทันสมัย

งานLVLพาเลทและบรรจุภัณฑ์ไม้
       เรามุ่งเน้น พัฒนาความรู้ และคุณภาพบุคลากรในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ ในอุตสาหกรรมพาเลทและ LVL ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดและสร้างความพึงพอใจให้กับลุกค้า ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคคลากรในทุกระดับ

 

    

 

                                         
                                                                                                 
                                                                                                   
 
   LAEMCHABANG IMEX CO., LTD.
HEAD OFFICE: 988/114-116 MOO 9, T.THUNGSUKHA, A.SRIRACHA ,CHONBURI 20230 TEL:038-494570 , FAX: 038-494569
FACTORY: 55/3 MOO 3 , T.MONNANG , A. PANUSNIKOM, CHONBURI 20140 TEL:038-293259 ,FAX: 038-466390